ผลิตภัณฑ์ตรามะลิและตราออร์คิด ภายใต้บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด ได้รับรางวัล Superbrands Thailand 2 ปีติดต่อกัน (ค.ศ. 2013 – 2014) ซึ่งเป็นรางวัลที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอิสระของซูเปอร์แบรนด์ โดยเป็นแบรนด์ที่มีศักยภาพที่สุด จากผลการสำรวจทั้งหมดกว่า 650 แบรนด์ ทั้งแบรนด์ภายในและต่างประเทศ โดยมีคุณสุดถนอม กรรณสูต รองกรรมการผู้จัดการ และคุณกช จารุเศรนี ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ขึ้นรับรางวัล โดยมีคุณไมค์ อิงลิช กรรมการผู้จัดการ Superbrands Organization เป็นผู้มอบ