เพื่อเป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์นมชั้นนำของโลก มีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภค ครอบครัว และชุมชน

T       Trustworthiness (ความน่าเชื่อถือ):
ส่งมอบคุณภาพและบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกราย ด้วยคุณภาพที่เหนือความคาดหมาย เพื่อความเชื่อถือและจงรักภักดีต่อแบรนด์

D       Determination (ความมุ่งมั่น):
เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนารสชาติของอาหารและเครื่องดื่มอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ถูกปากคนไทยทุกคน

I        Integrity (คุณธรรม):
ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เคารพลูกค้า พันธมิตร และผู้ถือหุ้นทุกท่านบนพื้นฐานคุณธรรมเดียวกัน พัฒนาอุตสาหกรรมนม ด้วยการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ใช้ราคาที่เหมาะสม และมองการณ์ไกลให้ถึงอนาคต