ขยายการส่งออกทั่วโลก

ด้วยความร่วมมือของพันธมิตรของเรา ทำให้มะลิ กรุ๊ป สามารถขยายการส่งออกสู่กว่า 30 ประเทศทั่วโลกได้