ประสบการณ์กว่า 50 ปีในอุตสาหกรรมนมไทย

ในปี 1962 พลเอกสุรจิต จารุเศรนี รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนักว่าเกษตรกรชาวไทยสามารถผลิตน้ำนมดิบได้จำนวนมากในแต่ละปี แต่ไม่มีบริษัทผลิตภัณฑ์นมเพื่อการบริโภคในประเทศ จึงเจรจากับกลุ่มนักธุรกิจไทยและมาเลเซีย รวมทั้งคณะกรรมการผลิตภัณฑ์นมออสเตรเลีย เพื่อก่อตั้งบริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทนมแห่งแรกในประเทศไทย

Read More